فصلنامه باران

نتایج 1 تا 8 از کل 8 نتیجه
فصلنامه باران43/42
قیمت
106 kr

شماره 42 و 43 فصلنامه باران منتشر شد فصلنامه «باران» شماره 42 و 43 با آثار و مطالبی از نویسندگان مختلف زیر نظر مسعود مافان در سوئد منتشر ...

فصلنامه باران شماره 40/41
قیمت
106 kr

شماره 41-40 فصلنامه باران ویژه زمستان 1393 خورشیدی (زمستان 2014/2015) زیر نظر مسعود مافان، در 224 صفحه منتشر شد. روی جلد این شماره با عکسی از ثریا ...

فصلنامه باران شماره 38/39
قیمت
106 kr

فصل‌نامه‌ی باران، شماره‌ی 39 - 38، ویژه‌نامه‌ی صداها و سکوت‌ها، پائیز و زمستان 1392، منتشر شد. سردبیر مهمان بارانِ شماره‌ی 39 - 38 بهروز شیدا ...

فصلنامه باران شماره 36/37
قیمت
106 kr

شماره 36 و 37 فصلنامه باران در سوئد منتشر شد. در این شماره در بخش «حاشیه‌ای بر اصل»، مقاله‌ای از سینا سلیم با عنوان نقد دین به عنوان ایدئولوژی ...

فصلنامه باران شماره 34/35
قیمت
106 kr

شماره سی و سی‌و یکم فصلنامه‌ی باران با تصویری از داریوش کارگر، پژوهشگر، داستان‌نویس و فعال اجتماعی بر روی جلد به تازگی در سوئد منتشر شده است.

فصلنامه باران شماره 32/33
قیمت
106 kr

شماره 32 و 33 فصلنامه فرهنگی، ادبی و سیاسی «باران»، ویژه بهار و تابستان 1391 به تازگی در سوئد در 300 صفحه منتشر شده است.

فصلنامه باران شماره 31/30
قیمت
106 kr

شماره سی و سی‌و یکم فصلنامه‌ی باران با تصویری از شهلا شفیق، پژوهشگر، داستان‌نویس و فعال اجتماعی بر روی جلد به تازگی در سوئد منتشر شده است.

فصلنامه باران شماره 28/29
قیمت
106 kr

شماره تازه باران و نمایشنامه‌ای از رضا دانشور شماره بیست و هشتم و بیست و نهم فصلنامه باران در سوئد که روی جلد آن با عکسی از رضا دانشور، رمان‌نویس ...